0%

Hedefler ve Değerler

Hedeflerimiz

  • Sanayimizin büyümesinde aktif rol alarak yerli üretimde öncü olmak ve dışa bağımlılığını azaltmak,
  • Ana sanayi firmalarının ulusal ve uluslararası pazardaki rekabet güçlerine katkıda bulunmak,
  • Firmamızın karlılığının sürekliliğini sağlayarak çalışanlarımızın maddi ve manevi memnuniyetiniartırmak ve diğer yan sanayii firmalarıyla hareket edebilmek,
  • Müşteri memnuniyetinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla müşteri taleplerini istenilen miktarda, nitelikte ve tam zamanında karşılamak.
Uluslararası Rekabet Gücü
Memnuniyette Süreklilik
Zamanında & Nitelikli Hizmet

Değerlerimiz

  • Organizasyonda BÜTÜNLÜK,
  • Değerlere BAĞLILIK,
  • Gelişim odaklı YENİLİKLER,
  • Yaratıcı LİDERLİK,
  • Başarı odaklıTAKIM ÇALIŞMASI,
  • Hizmette devamlılık için KALİTE…

This post is also available in: İngilizce