0%

Kalite Politikamız

“Bir Tel, Sonsuz Nefer” Bilinciyle Yeniliklerin Daima Öncüsüyüz...

Savunma Sanayiinde “Kablaj ve Elektromekanik Montaj” sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yenilikleri araştırarak, takip ederek ve uygulayarak müşterilerimize “Yüksek Performanslı Elektronik Ürünler” sağlıyor ve bu bilinçle;
 • Teknoloji alanındaki gelişmeleri yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerle sürekli takip ediyoruz.
 • Tüm faaliyetlerimizi çalışanlarımızın güvenli bir iş ortamında yürütmelerini sağlamak üzere programlıyoruz.
 • Tüm çalışanlarımızı iş ile ilgili konularda ve kalite yönetim sistemi ile ilgili alanlarda sürekli eğitiyor ve bilinçlendiriyoruz.
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini zamanında karşılamak üzere; standartlara ve mevzuatlara uygun hareket ediyor taahhütlerimizi eksiksiz yerine getirerekmüşteri memnuniyetini sağlamayı hedefliyoruz.

Bu amaçlar doğrultusunda; mükemmel iş için en verimli sonuçlarının elde edilmesini ve tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamayı, kuruluşumuzun öncelikli politikası olarak benimsiyoruz.

Üst Yönetimimizin Taahhütleri;
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirlik
 • Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınması,
 • ISO 9001 2015 AS 9100 Kalite yönetim sisteminin gerekliliklerinin sağlanması
 • Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre oluşunun güvence altına alınması,
 • Süreç yaklaşımı ile risk temelli düşünme anlayışının kullanımının teşvik edilmesi,
 • Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması,
 • Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması,
 • Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin; işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi,
 • İyileştirmenin teşvik edilmesi,
 • Diğer ilgili yönetim görevlilerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklenmesi
Hesap Verebilirlik
Stratejik Uyum
Risk Temelli Düşünme
Güvenilir Kaynaklar
Sistem Bilincinde Bireyler
Kalite için Teşvik
İyileştirme

This post is also available in: İngilizce