HEDEFLER ve DEĞERLER

HEDEFLERİMİZ

  • Sanayimizin dışa bağımlılığını azaltmak,
  • Ana sanayi firmalarının ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edilebilmesine katkıda bulunmak,
  • Firmanın karlılığının sürekliliğini sağlayarak çalışanlarının maddi ve manevi tatminini sağlamak ve diğer yan sanayii firmalarıyla hareket edebilmek,                                                                          
  • Müşteri tatmininin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla müşteri taleplerinin istenilen miktarda, nitelikte ve tam zamanında sunmaktır.

     

    DEĞERLERİMİZ